Vigselsattest, fødselsattest, navnemelding, skilsmisseattest ...

 

Trenger du en sertifisert oversettelse?

Skal du sende dokumentet til en offentlig etat i et land utenfor Norden, vil etaten kreve at oversettelsen er utført av en statsauorisert translatør — en utdannet juridisk translatør med stempel og signatur som for dette formålet har samme status som en notarius. Vi tilbyr denne tjenesten. Engelsk aksepteres i de fleste land. Om originaldokumentet er utgitt av en offentlig etat (t.d. Folkeregisteret) kan du sjekke om du kan få dokumentet utstedt på engelsk. Dette vil i så fall bli enklere og rimeligere.


 

Er det alt jeg trenger?

Vanligvis ikke, da det er vanskelig for utenlandske etater å verifisere dokumentasjonen. Nøyaktig hva du trenger avhenger av landet der du skal bruke oversettelsen. Land som har ratifisert Hague Convention for Legalisation for Foreign Public Documents, kjent som apostile-konvensjonen (klikk her for list over landene) krever en apostile. En apostillestempel bekrefter at signaturen til statsautorisert translatør er ekte og at translatøren faktisk har myndighet til å utføre arbeidet. Utenriksdepartementet legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er parter i apostille-konvensjonen (t.d. Canada og diverse land i østen); sjekk med det aktuelle lands ambassade/konsulat for detaljert informasjon om hva landet krever.


 

Hvordan går vi frem?

Før vi kan lage en sertifisert oversettelse er det påkrevd at vi får se originaldokumentet eller notarbekreftede kopi. Dette returnerer vi sammen med det oversatte dokumentet. Det vil fremgå av kommentarene til oversettelsen om vi har sett originaldokumentet: Velger du å sende sertifisert kopi til oversetting er det ditt ansvar å kontrollere at dette blir akseptert av den endelige mottakeren.

Der mottakerlandet aksepterer apostille, må du da ta (eller sende i posten) det oversatte dokumentet som du mottar fra oss til Fylkeshuset. De vil ta et apostillegebyr.

Dessverre, fordi Norge ikke fører en tilgjengelig liste over statsautoriserte translatører, har fylkeshusene (som tidligere førte interne lister til dette formål) nå adoptert en praksis at dokumentene først må omstemples av notarius publicus. Derfor, før vi sende oversettelsen til deg, tar vi den til tingretten for notarialbekreftelse (https://www.domstol.no/andre-arend/notarialbekreftelse/).


 

Hva koster det, og tar det lang tid?

For hele prosessen – oversettelsen, autorisert translatørstempel, ta dokumentet til tingretten og retur av dokumentene i posten – tar vi 800 kroner. I tillegg kommer tingrettens gebyr på 310 kroner for notarialbekreftelse. Altså vil det normalt koste 1110 kroner til sammen, inkludert tingrettens gebyr. Normalt kan vi sende dokumentene til deg 3-5 dager etter vi mottar dem, men siden posten ikke leverer daglig bør du beregne i overkant av en uke.


 

Hvor sender jeg dokumentene til?

Kontakt oss først i epost for å sjekke at vi har kapasitet, så sender vi alle detaljene.

    

 

Ta kontakt!
Send gjerne epost til NoProblem norsk-engelsk oversetting