Norske ledere tror de er gode nok i språk

 
Les originalartikkel her.

Artikkel av Mona Bristøl på nettstedet e24.no, Publisert: 29.10.2011

Det stemmer dårlig med virkeligheten, mener handelsdirektør. – Nordmenn burde lære seg mer nyanser, sier BI-lektor

En undersøkelse, gjennomført blant 600 daglig ledere av NorStat på oppdrag fra Amesto Translations, viser at 87 prosent av lederne mener at de ikke har mistet kontrakter som følge av manglende språk og kulturferdigheter.

6 prosent innrømmer de har mistet kontrakter som følge av språkproblemer, mens 7 prosent ikke vet.

Ikke nok med skole-engelsk

Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer mener tallene stemmer dårlig med virkeligheten.

- Mange er flinke nok til hverdagskonversasjon, men det skorter på når man skal holde for eksempel holde en presentasjon på engelsk eller fransk i forretningsøyemed. Da er nordmenn absolutt ikke flinke nok, sier Legernes til E24.

Han viser til en undersøkelse som Handelskammeret gjennomførte i mai, hvor halvparten av de spurte innrømmer at de er for dårlige og at det koster dem businness.

- Det holder ikke med «gymnas-engelsk» i næringslivet, sier han.

Mer høflige

Legernes får støtte av høyskolelektor på BI, Gilligan Warner-Søderholm. Hun underviser til daglig i forretningsengelsk og interkulturell kommunikasjon.

- Norske ledere er gode på gramatikk og rettskriving, og på et dagligdagsnivå. Men når det gjelder å bruke nyanser, og å ha et godt ordforråd, så har mange et stort forbedringspotensiale, sier Gillian Warner-Søderholm til E24.

Hun tror mange kan ha gått glipp av kontrakter uten at de selv er klar over det.

- Det er ingen som tenker over at de skal fortelle det til dem, fordi de mangler relasjonen, sier hun.

- I Norge er man vant til å snakke veldig direkte, og mange ledere tror at de også kan snakke like direkte med resten av verden. De glemmer å bruke nyanser og høflighetsfraser. Det er en stor fordel, som også gir lojalitet og bygger forhold, sier hun.