EUs forordning for personvern (GDPR).

 

Ingen kundedata blir hentet fra eller delt med andre.
Ingen profiling blir foretatt
Data blir lagret kun lokalt (ikke online).
Følgende kundedata kan bli lagret:

  1. Eposter
  2. Oversettelser som er underveis eller ferdige (både originaltekst og oversettelsen)
  3. Faktura
  4. Bank dokumenter som viser betalinger.

Du har rett til å be om at data slettes (men (3) og (4) må oppbevares pga skatteregulativer) og til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Her er firmaets erklæring om taushetsplikten.

EU General Data Protection Regulation (GDPR) Statement.

 

No customer data are collected with or shared with third parties.
Information storage is local (not online).
The following customer data may be stored:

  1. Email correspondence
  2. Current and completed translations (original and translated versions)
  3. Invoices
  4. Bank statements showing payments made.

You have the right the ask for data to be deleted. Items 3 and 4 must be retained for tax reasons, but will normally be deleted after 5 years.