Sertifisering

Oversettelsen blir juridisk sertifisert og stemplet av en statsautorisert engelsk translatør. En statsautorisert translatør (oversetter) har bevilling fra Kunnskapsdepartementet via NHH og er bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av oversatte dokumenter.

Sertifiserte oversettelser blir brukt til slike dokumenter som fødselsattest, vigselsattest, navnemelding, skillsmisserklæring, utdanningsutskrifter, økonomiske papirer og mange andre formål.

Du kan velge mellom tre form for sertifisering:

 1. sertifisert oversettelse av et dokument der vi ikke har sett originalen
  Her kan du f.eks. skanne inn dokumentet og sende det til oss i epost.
  Dokumentet blir da påført følgende tekst sammen med stempel:
  "This document is a certified translation by a Norwegian state-authorised Chartered Translator of a document received by us by email as a scanned PDF. We have not viewed the original document. Any enquiries in respect of the translation may be addressed to NoProblem (www.noproblem.no). Translator’s official stamp"
  En slik sertifisering kan holde for noen praktiske formål, men utgjør ikke et juridisk dokument. Det kan ikke legaliseres.
 2. sertifisert oversettelse av et dokument der vi har sett en sertifisert "tro kopi"
  Her kan du sende en sertifisert "tro kopi" til oss i posten. Ved avtale, kan vi også akseptere at en autorisert person (f.eks. advokat, prest, osv) sender oss dokumentet som epostvedlegg fra en offentlig tjenesteadresse sammen med en melding som bekrefter at vedlegget er en tro kopi av et originaldokument. Vi vil da svare på eposten og trenger så en ytterlige bekrefelse/kvittering fra vedkommende.
  Dokumentet blir da påført følgende tekst sammen med stempel:
  "This document is a certified translation by a Norwegian state-authorised Chartered Translator of a document of which we have seen a legally-certified copy. Any enquiries in respect of the translation may be addressed to NoProblem (www.noproblem.no). Translator’s official stamp"
 3. sertifisert oversettelse av et originaldokument
  Her må du sende originalen til oss og vi returnerer dokumentene til deg samme vei. Da kommer porto som tillegg til prisen.
  Dokumentet blir da påført følgende tekst sammen med stempel:
  "This document is a certified translation by a Norwegian state-authorised Chartered Translator of an original document seen by us. Any enquiries in respect of the translation may be addressed to NoProblem (www.noproblem.no). Translator’s official stamp"

Hvilken løsning du eventuelt velger er avhengig av kravene som mottakeren stiller.

Legalisering: Apostille og Notarius publicus

Dokumenter som skal brukes i utandet utenom Norden, må legaliseres, altså påføres en bekreftelse av en norsk offentlig funksjonærs underskrift og stempel. Dette gjør at dokumentet får samme status som et originalt offentlige dokument i mottakerlandet. Til dette formålet er det påkrevd at vi har sett originaldokumentet og at vi produserer et fysisk dokument med stempel. Det er ikke nok å gjøre denne prosessen via epost med bilder/skannede dokumenter.

Legalisering gjøres på en av to måter, avhengig av i hvilket land dokumentet skal brukes.

 • Skal dokumentet brukes i et av landene som har ratifisert apostille-konvensjonen, kan dokumentet legaliseres av Fylkesmannen ved å påføre dokumentet et apostillestempel.
 • Skal dokumentet brukes i et annet land (for eksempel Fillipinene, Canada, Algerie, Marokko, Egypt, Tunisia, m.fl.), må dokumentet legaliseres av UD (Utenriksdepartementet).

Legalisering av Fylkesmannen

Fylkesmannen setter apostille på (bekrefter lovligheten av) offentlige dokumenter fra Norge som blir oversatt til andre språk av statsautoriserte translatører.

Dokumentene skal først notarialbekreftes hos notarius publicus. Før var det slik at oversettelser utført av statsautoriserte translatører ble apostillestemplet direkte uten å måtte stemples av notarius publicus først. Denne regelen er nå under forandring.

Fylkesmannen tar ikke imot dokumenter oversatt av en uautorisert oversetter. Fylkesmannen setter bare apostille på dokumenter som er notarialbekreftet og oversatt av statsautoriserte translatører. Liste over fylkesmennene i Norge.

Legalisering av UD

Dokumenter som skal brukes i land som ikke har undertegnet Haag-konvensjonen, må legaliseres av Utenriksdepartementet.

Fremgangsmåten er som følger:

 • Vi lager et dokument med stempel
 • Dokumentet bekreftes av notarius publicus,
 • deretter av Utenriksdepartementet,
 • og så av det enkelte lands ambassade som er akkreditert til Norge.

    

 

Ta kontakt!
Send gjerne epost til NoProblem norsk-engelsk oversetting