EUs forordning for personvern (GDPR).

 

Ingen kundedata blir hentet fra eller delt med andre.
Ingen profiling blir foretatt
Kundedata blir lagret kun lokalt (ikke online, unntatt eposter som ligger på serveren).
Følgende kundedata kan bli lagret:

  1. Eposter
  2. Oversettelser som er underveis eller ferdige (både originaltekst og oversettelsen)
  3. Faktura
  4. Bankdokumenter som viser betalinger.

Dette nettsted har ingen "cookies", men besøkers IP nummer lagres anonymt i en begrenset periode via Google Analytics og via serverens C-Panel. Denne informasjonen brukes i forbindelse med statistikk

Du har rett til å be om at data slettes (men (3) og (4) må oppbevares pga skatteregulativer) og til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

EU General Data Protection Regulation (GDPR) Statement.

 

No customer data are collected with or shared with third parties.
Customer information storage is local (not online, with the exception of emails currently on the email server).
The following customer data may be stored:

  1. Email correspondence
  2. Current and completed translations (original and translated versions)
  3. Invoices
  4. Bank statements showing payments made.

This website does not use "cookies", but visitors' IP number is stored anonymously for a limited period via Google Analytics and via the server's C-Panel. This information is used for statistical purposes

You have the right the ask for data to be deleted. Items 3 and 4 must be retained for tax reasons for at least 5 years.